I+D+I

A nivell d’investigació i desenvolupament, DIVASA-FARMAVIC, S.A. DFV® Group s’ha plantejat des de la seva fundació, el repte de configurar els recursos humans, tècnics i financers que permetin dur a terme projectes més ambiciosos i concentrar els esforços en productes innovadors. DFV® centra els seus programes de I+D en les diferents àrees d’activitat, centrant-se a la seva obra en:
Desenvolupament de formes i formulacions farmacèutics:
Centrat en el desenvolupament de formes farmacèutiques amb el fi d’aconseguir un bon ús clínic dels diferents ingredients actius. L’objectiu del desenvolupament es obtenir formulacions amb nivells d’eficàcia optima, seguretat i qualitat, sempre un pas per endavant en els beneficis del medicament final pel que fa a aquells existents al mercat. Aquesta es la raó per què els medicaments, tant per animals de producció, com per animals de companyia ofereixen un plus de confiança al veterinari. DFV® Group ha desenvolupat diverses formulacions orals patentades mitjançant tècniques totalment innovadores que han permès obtenir productes finals en solució oral hidrosolubles clarament diferenciades de la competència , amb una millora significativa en les estabilitats del producte final y també un cop dissoltes en tot tipus d’aigües, resultant en clar millores en l’eficàcia, seguretat i qualitat del producte.
Investigació i desenvolupament biotecnològic:
Centrats en la investigació en el camp de les proteïnes inmunorreactives, DFV® Group ha desenvolupat programes de INVESTIGACIÓ recolzats per Universitats de prestigi per l’obtenció de proteïnes i la posterior aplicació en el camp del diagnòstic veterinari. El resultat es l’aparició en el mercat d’una gamma de tests de diagnosi inmunocromatigràfics (in clínic test) amb llançaments nous en un futur pròxim.
Desenvolupament en el camp d’instrumentació veterinària:
Mitjançant el treball conjunt de veterinaris i enginyers els nostres esforços es concentren en el desenvolupament d’instrumentació adaptada a les situacions d’ús en el camp clínic veterinari, obtenint productes fiables, duradors i còmodes en l’ús. El resultat final son línies de productes exclusius DFV® Group d’alt reconeixement en tots els mercats. Aquests processos innovadors en el desenvolupament de nous productes situa DFV® Group entre una de les empreses líders en la millora, eficàcia i qualitat en aquests productes, permetent que pugui sobresortir a nivell tècnic, de desenvolupament i d’innovació en aquests sectors en creixement interessant.

i-d-i 1

i-d-i 2